A 
  DJALI VAJZA
Adamat,-i nga një emër njeriu, ilir
Adan,-i nga një emër njeriu, ilir
Admet,-i nga një emër njeriu, ilir
Admirim,-i fjalë e shqipes
Adomat,-i nga një emër njeriu, ilir
Adrian,-i nga fjalë e shqipes
Afrim,-i fjalë e shqipes
Afron,-i nga fjalë e shqipes
Agim,-i fjalë e shqipes
Agimor,-i fjalë e shqipes
Agon,-i nga fjalë e shqipes
Agron,-i nga një emër njeriu, ilir
Aidan,-i nga një emër njeriu, ilir
Aimir,-i nga fjalë e shqipes
Ainur,-i nga fjalë e shqipes
Aj/ër,-i fjalë e shqipes
Ajrim,-i fjalë e shqipes
Akal,-i nga një emër njeriu, ilir
Alaron,-i nga një emër njeriu, ilir
Alasin,-i nga një emër njeriu, ilir
Alban,-i emër i moçëm
Albanor,-i nga një emër i moçëm
Albehar,-i nga fjalë të shqipes
Albion,-i emër i moçëm
Albun,-i nga një emër vendi
Algas,-i nga një emër njeriu, ilir
Alk,-u nga një emër vendi
Alkan,-i nga një emër vendi
Almarin,-i nga një emër vendi
Almat,-i emër i moçëm
Alper,-i nga një emër njeriu, ilir
Altin,-i nga një emër njeriu, ilir
Alzan,i nga një emër njeriu, ilir
Alzen,-i nga një emër njeriu, ilir
Alzet,-i nga një emër njeriu, ilir
Amant,-i nga një emër njeriu, ilir
Amat,-i emër i moçëm
Amnor,-i nga fjalë e shqipes
Andam,-i nga një emër njeriu, ilir
Anden,-i nga një emër njeriu, ilir
Andet,-i nga fjalë të shqipes
Andik,-u nga një emër njeriu, ilir
Ar,-i fjalë e shqipes
Aranit,-i emër i moçëm
Arb,-i nga një emër vendi
Arban,-i nga një emër vendi
Arbar,-i nga një emër ilir
Arbënor,-i fjalë e shqipes
Arb/ër,-ri fjalë e shqipes
Arbëresh,-i fjalë e shqipes
Arbërim,-i nga një fjalë e shqipes
Arbënor,-i fjalë e shqipes
Arbian,-i nga një fjalë e shqipes
Arbor,-i nga fjalë e shqipes
Ard,-i nga një emër vendi ilir
Ardian,-i nga një emër njeriu, ilir
Ardit,-i nga një fjalë të shqipes
Argjel,-i emër i moçëm
Argjend,-i fjalë e shqipes
Arianit,-i emër i moçëm
Arion,-i nga një emër njeriu, ilir
Aril,-i nga një emër vendi
Arlind,-i nga fjalë të shqipes
Armend,-i nga fjalë të shqipes
Armir,-i emër i moçëm
Arnen,-i fjalë e shqipes (një lloj pishe)
Arsim,-i fjalë e shqipes
Art,-i fjalë e shqipes
Artan,-i nga një emër njeriu, ilir
Artar,-i nga një fjalë e shqipes
Artas,-i nga një emër njeriu, ilir
Artian,-i nga një emër njeriu, ilir
Artin,-i nga një fjalë e shqipes
Artir,-i nga një fjalë e shqipes
Artmir,-i nga një fjalë e shqipes
Artor,-i nga një emër njeriu, ilir
Artoran,-i nga një emër njeriu, ilir
Arzan,-i emër i moçëm
Arzen,-i fjalë e shqipes
Asdren,-i nga një pseudonim
Askan,-i emër i moçëm
Astrit,-i fjalë e shqipes
Atdhe,-u fjalë e shqipes
Atintan,-i nga një emër njeriu, ilir Abatar/e,-ja fjalë e shqipes
Adan/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Adani,-a nga një emër njeriu, ilir
Adanir/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Adea nga një emër njeriu, ilir
Admet/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Admirim/e,-ja fjalë e shqipes
Adrian/ë,-a nga një emër vendi
Adriatik/ë,-a nga një emër vendi
Afeid/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Afërdit/ë,-ja fjalë e shqipes
Afrim/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Afror/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Agim/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Agimor/e,-ja fjalë e shqipes
Agnes/ë,-a emër i moçëm
Agnush/e,-ja fjalë e shqipes
Agron/e,-ja nga një emër njeriu, ilir
Agrin/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Agrin/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Aguliç/e,-ja fjalë e shqipes
Aidan/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Aigin/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Ajkin/ë,-a emër i moçëm
Ajkun/ë-a emër i moçëm
Ajrin/ë,-a fjalë e shqipes
Akullim/ë,-a fjalë e shqipes
Alaron/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Alasin/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Albanesh/ë,-a nga një emër vendi
Alban/ë,-a nga një emër vendi
Albanor/e,-ja nga një emër vendi
Alb/ë,-a nga fjalë e shqipes
Albin/ë,-a nga fjalë e shqipes
Albulen/ë,-a nga një emër vendi
Albun/ë,-a nga një emër vendi
Alet/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Alkan/ë,a nga një emër vendi,ilir
Alket/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Alkin/ë,-a nga një emër vendi,ilir
Almarin/ë,-a nga një emër vendi
Almir/ë,-a nga fjalë të shqipes
Alper/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Altin/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Alzan/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Alzet/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Alzet/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Amant/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Amantin/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Amfor/ë,-a fjalë e shqipes
Amis/ë,-a emër i moçëm
Anden/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Andet/ë,-a nga fjalë të shqipes
And/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Andik/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Andin/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Anduen/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Anes/ë,-a nga fjalë e shqipes
An/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Anil/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Antian/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Anul/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Apollon/ë,-a nga një emër vendi
Aranit/ë,-a nga një emër i moçëm
Arban/ë,-a nga një emër vendi
Arben/ë,-a nga një emër vendi
Arbenit/ë,-a nga një emër vendi
Arb/ë,-a nga një emër vendi
Arbëni,-a fjalë e shqipes
Arbëror/e,-ja fjalë e shqipes
Arbëresh/e,-ja fjalë e shqipes
Arbëri,-a fjalë e shqipes
Arbërime/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Arbërit/ë,-a fjalë e shqipes
Arbëror/e,-ja fjalë e shqipes
Arbian/ë,-a nga një emër vendi
Arbor/ë,-ja fjalë e shqipes
Arbian/ë,-a nga një emër vendi
Arbor/e,-ja nga një emër vendi
Ardian/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Ardit/ë,-a nga fjalë të shqipes
Ardhmëri,-a fjalë e shqipes
Aren/ë,-a fjalë e shqipes
Argon/ë,-a fjalë e shqipes
Argjel/ë,-a emër i moçëm
Argjend/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Argjendor/ë,-ja fjalë e shqipes
Argjil/ë,-a emër i moçëm
Arian/ë,-a emër i moçëm
Arianis/ë,-a emër i moçëm
Arianit/ë,-a nga një emër i moçëm
Aril/ë,-a nga një emër vendi
Arit/ë,-a nga një emër i moçëm
Arjet/ë,-a nga fjalë të shqipes
Arlind/ë,-a nga fjalë të shqipes
Armir/ë,-a nga një emër i moçëm
Arnen/ë,-a fjalë e shqipes (emër bime)
Arnes/ë,-a nga një emër i moçëm
Arnis/ë,-a nga një emër vendi, ilir
Arom/ë,-a fjalë e shqipes
Ars/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Artan/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Artar/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Art/ë,-a nga një fjalë e shqipes
Artian/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Artin/ë,-a fjalë e shqipes (emër bime)
Artir/ë-a fjalë e shqipes (emër bime)
Artizan/ë,-a nga një emër i moçëm
Artor/e,-a nga një emër njeriu, ilir
Arven/ë,-a nga një emër vendi
Arzan/ë,-a emër i moçëm
Arzen/ë,-a fjalë e shqipes (emër bime)
Astrit/ë,-ja nga një fjalë e shqipes
Ashtin/ë,-a nga një emër i moçëm
Atdhetar/e,-ja fjalë e shqipes
Atdhesor/e,-ja nga një fjalë e shqipes
Audar/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Audat/ë,-a nga një emër njeriu, ilir
Aulon/ë,-a nga një emër vendi, ilir
Auror/ë,-a nga një emër njeriu, ili


  

  B 
DJALI VAJZA
Bacol,-i emër i moçëm
Bajuk,-i emër i moçëm
Ballmir,-i nga fjalë të shqipes
Ballor,-i fjalë e shqipes
Bamir,-i nga fjalë të shqipes
Bardibal,-i nga një emër njeriu, ilir
Bardh,-i nga fjalë të shqipes
Bardhal,-i nga fjalë të shqipes
Bardhan,-i fjalë e shqipes
Bardhec,-i nga fjalë të shqipes
Bardhian,-i nga një fjalë e shqipes
Bardhim,-i nga një fjalë e shqipes
Bardhok,-u nga një fjalë e shqipes
Bardhor,-i fjalë e shqipes
Bardhosh,-i fjalë e shqipes
Bardhush,-i fjalë e shqipes
Bardhyl,-i nga një emër njeriu, ilir
Barid,-i nga një emër njeriu, ilir
Barjet,-i nga një fjalë të shqipes
Barlet,-i emër i moçëm
Barmal,-i nga fjalë të shqipes
Barzid,-i nga një emër njeriu, ilir
Bashkim,-i fjalë e shqipes
Bato,-ja nga një emër njeriu, ilir
Baton,-i nga një emër njeriu, ilir
Batoniani,-i nga një emër njeriu, ilir
Batul-,i nga një emër njeriu, ilir
Bec,-i emër i moçëm
Becan,-i nga një emër i moçëm
Bedar,-i nga një emër njeriu, ilir
Bedarin,-i nga një emër njeriu, ilir
Begatim,-i fjalë e shqipes
Begatar,-i fjalë e shqipes
Behar,-i fjalë e shqipes
Bekim,-i fjalë e shqipes
Belot,-i fjalë e shqipes(emër bime)
Ben,-i emër i moçëm
Bendo,-ja emër i moçëm
Beqar,-i fjalë e shqipes
Berat,-i nga një emër vendi
Bercen,-i nga një emër njeriu, ilir
Bergin,-i nga një emër njeriu, ilir
Berzant,-i nga një emër njeriu, ilir
Besar,-i emër i moçëm
Besarb,-i nga fjalë të shqipes
Besart,-i nga fjalë të shqipes
Besatar,-i fjalë e shqipes
Besator,-i fjalë e shqipes
Besfort,-i nga fjalë të shqipes
Besian,-i nga një emër njeriu ilir
Besim,-i fjalë e shqipes
Besmir,-i nga fjalë të shqipes
Besnik,-u fjalë e shqipes
Besor,-i nga një fjalë e shqipes
Bestar,-i fjalë e shqipes
Betim,-i fjalë e shqipes
Bilan,-i emër i moçëm
Bilbil,-i fjalë e shqipes
Bilen,-i nga një emër njeriu, ilir
Bilind,-i nga një emër njeriu, ilir
Bilis,-i nga një emër njeriu, ilir
Binak,-u emër i moçëm
Bind,-i emër i moçëm
Bisar,-i nga një emër vendi
Bjeshkan,-i fjalë e shqipes
Bjeshkor,-i fjalë e shqipes
Bled,-i fjalë e shqipes
Bledar,-i nga një emër njeriu, ilir
Bledaret,-i nga një emër njeriu, ilir
Bledat,-i nga një emër njeriu, ilir
Bledian,-i nga një emër njeriu, ilir
Bledim,-i nga një emër njeriu, ilir
Bledion,-i nga një emër njeriu, ilir
Bledor,-i nga një emër njeriu, ilir
Blegin,-i nga një emër njeriu, ilir
Blend,-i nga një emër njeriu, ilir
Blendar,-i nga një emër njeriu, ilir
Bleran,-i nga një emër njeriu, ilir
Blerand,-i nga një emër njeriu, ilir
Blerian,-i nga një emër njeriu, ilir
Blerim,-i fjalë e shqipes
Bleror,-i nga një fjalë e shqipes
Blerosh,-i nga një fjalë e shqipes
Blert,-i nga një fjalë e shqipes
Blerush,-i nga një fjalë e shqipes
Bletak,-u nga një fjalë e shqipes
Bletar,-i fjalë e shqipes
Bletmir,-i nga fjalë të shqipes
Bletor,-i nga një fjalë e shqipes
Blin,-i fjalë e shqipes
Blirim,-i fjalë e shqipes
Blodin,-i nga një emër njeriu, ilir
Blond,-i nga një emër njeriu, ilir
Boiken,i nga një emër njeriu, ilir
Bonin,-i nga një emër njeriu, ilir
Borak,-i fjalë e shqipes